Contributie & Prijzen

Wat zijn de kosten?

ZV Haerlem heeft diverse tarieven voor de verschillende soorten abonnementen. Het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per mail (ledenadministratie@zvhaerlem.nl) wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Bij opzeggen gedurende het verenigingsjaar wordt geen restitutie van contributie verleend.

Prijzen in Euro’s. Wijzigingen voorbehouden, ZV Haerlem kan niet gehouden worden aan eventuele foutieve bedragen hier vermeld.

Prijzen per 1 januari 2024: ZV Haerlem Contributie en Prijzen per 1 januari 2024

Wat valt er onder de contributie en wat niet

Algemeen:

De tarieven voor sportkernleden worden vooraf per halfjaar in rekening gebracht (december en juni), de andere leden betalen per jaar vooraf in december. Het inschrijfgeld (15 euro) voor nieuwe leden wordt de eerste keer bij de contributie in rekening gebracht. Bij overgang naar een andere afdeling van de vereniging en/of andere contributieschaal in verband met leeftijd volgt de indeling in een andere contributieschaal in het eerstvolgende kalenderjaar of indien van toepassing bij start van een nieuwe competitie.

Waterpolo:

De contributies bij ZV Haerlem bevatten de kosten van het verenigingslidmaatschap, de kosten van trainingen, wedstrijden, de kosten van de Bonds- en Districtscontributie, de kosten van een startlicentie/waterpolokaart. Tevens is een bedrag van € 12,50 per jaar gereserveerd voor de aanschaf van Caps (1 maal per 4 jaar per team)

De kosten van toernooien die niet door ZV Haerlem zijn georganiseerd en de kosten voor deelname aan trainingen van het WPS KNZB/NOCNSF vallen hier NIET onder. Ook de reiskosten van en naar de wedstrijden en kosten voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld (trainings)kampen, extra trainingen etc. vallen NIET onder de contributie.

Wedstrijdzwemmen:

De contributies bij ZV Haerlem bevatten de kosten van het verenigingslidmaatschap, de kosten van trainingen,  de  competitie- en swimkick wedstrijden, de kosten van de Bonds- en Districtscontributie, de kosten van een startlicentie.

De kosten van alle overige wedstrijden die niet door ZV Haerlem zijn georganiseerd en de kosten voor deelname aan trainingen van de KNZB/NOC/NSF vallen hier NIET onder. Ook de reiskosten van en naar de wedstrijden en kosten voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld (trainings)kampen, extra trainingen etc. vallen NIET onder de contributie.

Leren zwemmen (Zwem ABC):

De contributies bij ZV Haerlem bevatten de kosten van het verenigingslidmaatschap, de kosten van badhuur met begeleiding, de kosten van de Bonds- en Districtscontributie en de kosten van het lidmaatschap van ZwemOnderwijsNederland.
Indien gestart wordt gedurende het kalenderjaar, dan worden de kosten na rato berekend op basis van 10 maanden zwemles. Start men in augustus, dan is de contributie voor dat jaar dus 5/10 van de contributie.

Ik Zwem – Ik Polo & Junior brevet:

De contributies bij ZV Haerlem bevatten de kosten van het verenigingslidmaatschap, de kosten van badhuur met begeleiding en de kosten van de Bonds- en Districtscontributie. De contributie wordt per half jaar betaald.
Indien gestart wordt gedurende het kalenderjaar, dan worden de kosten na rato berekend. Start men in april, dan is de contributie voor het eerste half jaar dus 3/6 van de (half jaarlijkse) contributie.

Recreatief zwemmen:

De contributies bij ZV Haerlem bevatten de kosten van het verenigingslidmaatschap, de kosten van badhuur met begeleiding, de kosten van de Bonds- en Districtscontributie en de kosten van het lidmaatschap van ZwemOnderwijsNederland.
Indien gestart wordt gedurende het kalenderjaar, dan worden de kosten na rato berekend op basis van 10 maanden zwemmen. Start men in augustus, dan is de contributie voor dat jaar dus 5/10 van de contributie.

Clubkleding:

Clubkleding valt niet onder de contributie. Clubkleding moet voor eigen rekening worden aangeschaft.

Snel naar:

Kom een keertje proberen

Proefles volgen

Als je een keer wilt proeven hoe het is bij onze vereniging dan ben je van harte welkom! 

Lid worden

Wil je graag lid worden? Vul het aanmeld formulier, dan ben je van harte welkom! 

Scroll naar boven