Beleid

Waar staan we voor?

Topsport en breedtesport

Zwemmen en waterpolo zijn prachtige sporten.  Het zijn sporten voor iedereen van jong tot oud! Er moet evenwicht zijn tussen topsport en breedtesport.

Talent en topsport

Topsport in combinatie met school vraagt soms specifieke ondersteuning. Zv Haerlem ondersteunt jonge topsporters om de combinatie school/topsport soepel te laten verlopen.

Teamsport en individuele sport

Waterpolo is een echte teamsport. De wedstrijden, het trainen, het reizen van en naar de wedstrijden, dat doe je echt met elkaar.

Het verbeteren van de zwemtechniek is een individuele aangelegenheid. Maar ook het verwerken van teleurstellingen moet je soms alleen doen. Het (nog) niet geselecteerd worden voor een hoger team bijvoorbeeld.

Bij het wedstrijdzwemmen staat het individuele aspect voorop bij het voortdurend streven naar het verbeteren van je persoonlijke prestaties. Maar zwemmen is ook een sport waarbij het teamverband een rol speelt. In de diverse zwemcompetities ben je lid van een team en is vooral het teamresultaat bepalend of de vereniging op een hoger of lager niveau in de nationale zwemcompetities deelneemt.

Sfeer en gezelligheid

Sfeer en gezelligheid zijn belangrijke elementen in een vereniging. Dat is wat de leden aan de club bindt. Dat houdt ook in dat er ook een aantal regels zijn die we met elkaar moeten naleven en handhaven. In beginsel is een ieder zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en het naleven van de regels. Maar eigen verantwoordelijkheid gaat verder dan het eigen gedrag. Dit betreft o.a. het respect voor elkaar en voor elkaars spullen, maar ook dat we terughoudend zijn met drank. Voor de jeugd geldt: onder de 18 jaar geen alcohol. Daar wordt door trainers en begeleiders actief op gelet.

Wat betreft roken voert ZV Haerlem  een actief ontmoedigingsbeleid. Roken past nu eenmaal niet bij een sporten als zwemmen en waterpolo.

Gezondheid

Zwemmen en waterpolo pasen goed in de ontwikkeling van de jeugd. Het zijn sporten waarbij je in het water lekker kan bewegen en niet snel blessures oploopt.

Pesten

Pesten is uit den boze. Als vereniging accepteren wij niet dat kinderen worden gepest. Wanneer je wordt gepest of wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind wordt gepest, neem dan onmiddellijk contact op met de trainers, begeleiders of onze vertrouwenspersoon.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging. ZV Haerlem draait voor nagenoeg 100% op de inzet en bijdragen van vrijwilligers. Of dat nu trainers, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden, ouders zijn of anderen die zich bij ZV Haerlem betrokken voelen. Vrijwilligerswerk is sponsoring in natura.

Sponsoren en donateurs

Een vereniging kan niet bestaan zonder steun van buitenaf. Dus sponsors en donateurs zijn een noodzakelijke voorwaarde om te overleven. Zonder de bijdragen van sponsors en donateurs kunnen we niet meer dat extra doen wat ZV Haerlem zo uniek maakt in Haarlem en omstreken.

Met een groot aantal vrijwilligers en met de steun van onze sponsoren wordt er hard aangewerkt om de mooiste vereniging van het Haarlem te worden en te blijven.

Snel naar:

Kom een keertje proberen

Proefles volgen

Als je een keer wilt proeven hoe het is bij onze vereniging dan ben je van harte welkom! 

Lid worden

Wil je graag lid worden? Vul het aanmeld formulier, dan ben je van harte welkom! 

Scroll naar boven