Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 24/04/2018
8:00 pm - 10:30 pm

Locatie
Clubhuis ZV Haerlem

Categorieën


De agenda:

1. Opening
2. Ingekomen berichten en mededelingen
3. Bijzondere verenigingsgebeurtenissen

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering ZV Haerlem 10 april 2017

5. Vaststellen jaarverslag over boekjaar 2017 van het bestuur van ZV Haerlem

6. Vaststellen jaarverslagen over boekjaar 2017 van de commissies

*Jaarverslag Waterpolocommissie*
*Jaarverslagen Elementair zwemmen, Ik Zwem Ik Polo en Brevetzwemmen*
*Jaarverslagen Recreatief Zwemmen*
*Jaarverslag Zwemcommissie*

7. Financiën Vereniging & Clubhuis
7.1 Behandeling en vaststellen jaarrekeningen* en verantwoording boekjaar
2017
7.2 Vaststellen verslag kascontrolecommissie en verlenen decharge aan het bestuur
7.3 Vaststellen contributie en begroting 2018

8. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2018

In 2015 is een nieuwe commissie gekozen bestaande uit de heren Richard van Schie, Jan Koen Anthoni en Willem van Latum. Voor het boekjaar 2017 hebben Willem en Richard de boeken gecontroleerd. Deze commissie heeft zijn drie jaar er opzitten, er dient derhalve een nieuwe kascommissie samengesteld te worden om de boeken te controleren over 2018.

9. Benoemingen bestuur en overzicht van aftredingen

10. Sleuteluren

11. Missie, Visie en Doelstellingen ZV Haerlem

12. nieuw zwemaccommodatiebeleid Gemeente Haarlem

13. Rondvraag
* De te behandelen jaarverslagen zullen voorafgaand aan de vergadering naar alle commissieleden worden gestuurd. Voor overige geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om de verslagen vooraf aan te vragen middels een verzoek aan info@zvhaerlem.nl