Tekst oproep bestuur uit nieuwbrief 13 maart 2017

WIJ ZIJN MET SPOED OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS….. Laat onze vereniging niet in de steek!

Meld je direct aan als vrijwilliger. Klik hier!

Zv Haerlem kampt, overigens zoals zoveel verenigingen, al jaren met een afname van het aantal vrijwilligers. Het is nu zover dat het water aan de lippen staat. De vacaturelijst wordt steeds langer. Daardoor komen er steeds meer taken terecht bij een steeds kleinere groep mensen. Een deel van de taken blijft hierdoor liggen of vrijwilligers raken overbelast en haken daardoor af of dreigen af te haken.

In de afgelopen vijf jaar heeft het vrijwilligerstekort een steeds grotere plaats op de bestuurstafel ingenomen. Het dossier blijft niet alleen liggen, maar wordt steeds dikker. De oude manier van vrijwilligers werven waarbij kandidaten individueel benaderd worden – en die overigens in onze vereniging ruim 100 jaar volstaan heeft – werkt niet meer. Iedereen is te druk of heeft geen tijd.

Zowel het bestuur als alle commissies zijn onderbezet. De jeugdcommissie en sponsorcommissie komen niet van de grond. Specifieke activiteiten zoals (trainings)kampen en jeugdevenementen worden geannuleerd bij gebrek aan vrijwilligers. Maar ook bij de direct sport gerelateerde taken ontbreken de helpende handen. Nog even en we kunnen onze teams niet meer laten spelen en zwemmen door gebrek aan scheidsrechters, zwemofficials en teambegeleiders.
En dat in een tijd dat er alleen maar meer taken op de verenging afkomen. Het is te verwachten dat deze problematiek eerder groter dan kleiner gaat worden als iedereen die direct of indirect bij onze vereniging is betrokken, op zijn handen blijft zitten.
Tot nu toe zijn we terug geschrokken voor maatregelen waarbij  leden verplicht worden bepaalde taken te verrichten. Een andere koers is echter dringend gewenst! In het volgende seizoen moeten er vijftig tot vijfenzeventig nieuwe vrijwilligers bijkomen. Als we dit aantal volgend seizoen niet halen, dan kunnen wij minder vrijwillige maatregelen niet uitsluiten zoals het invoeren van een  contributie-toeslag voor (een deel van de) leden die geen vrijwilligerstaken uitvoeren of de verplichting van leden (of ouders van leden) om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Zover willen we het echter liever niet laten komen.
Op de Algemene Leden Vergadering (10 april a.s) wordt het onderwerp geagendeerd.  Wij hopen dan veel leden te treffen die  met ons van gedachten willen wisselen over de te nemen maatregelen en deel willen nemen aan de op te richten werkgroep ‘vrijwilligerswerving’.
Wil je de vereniging en alle leden helpen? Heb je een bepaalde expertise die je in kan zetten? 
Meld je dan alvast, vooruitlopend op de ALV, en we kijken samen hoe we er een invulling aan kunnen geven. 

VACATURES:
Bestuur: Secretaris Waterpoloscheidsrechters
Bestuur: Penningmeester Sponsorcommissie: commissieleden
Bestuur: Vertegenwoordiger waterpolo Coördinator pasdagen waterpolo badkleding
Waterpolo Commissie: Voorzitter Paaskamp en Meikamp leiding
Zwemcommissie: Voorzitter en commissieleden Kassamedewerker woensdagavond 19:30-21:30 m.i.v. 06-09-2017
Coördinator Doorstroming Bardienstmedewerkers
Coördinator Vrijwilligers En nog vele andere taken ….

Meld je direct aan als vrijwilliger. Klik hier!

De “VERENIGING” dat zijn wij allemaal