De nieuwe website van ZV Haerlem is in de lucht! De website is nog lang niet klaar, maar we zijn een heel eind met een fris nieuw uiterlijk en een nieuwe indeling. Even wennen misschien.

Met deze nieuwe website hopen we jullie beter op de hoogte kunnen houden van al het nieuws van en over onze vereniging een alle voor jou relevante informatie. Kan je op de nieuwe site niet vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Vanaf maart 2015 is er met enige regelmaat gewerkt aan het inrichten van een nieuwe website. Nu is het dan zover en is de de oude website te vervangen door een geheel nieuwe versie. Op 16 augustus j.l is daarvoor door het bestuur fiat gegeven en is de oude website vanaf heden niet meer toegankelijk. Dit betekent niet dat de nieuwe website nu als ‘af’ beschouwd kan worden. Daarvoor zullen nog vanuit diverse afdelingen van de vereniging aanvullingen/verbeteringen aangereikt dienen te worden. Bovendien zal er binnenkort een bijeenkomst plaats vinden waarbij de ontwerper van de website Rene Huygen en ondergetekende aanwezig zijn om aan een specifieke groep van genodigden instructie gegeven zal worden over de werking ervan. Het is de bedoeling dat iedere afdeling een webmedewerker benoemt die in afstemming met de webbeheerder zelfstandig het nieuws vanuit elke afdeling zelfstandig op de eigen afdeling-webpagina plaatsen kan.

Nieuwe mogelijkheden inhoud en werking van de website

Ten opzichte van de oude website kent de nieuwe website o.a. de volgende noviteiten:

  • Zeer eenvoudige procedure om nieuws toe te voegen/te wijzigen of te verwijderen
  • Automatische koppeling tussen de website en geplaatst nieuws op facebook en twitter;
  • Het werken met een evenementenkalender (bijv. inschrijving via website voor kampen en wedstrijden);
  • Elke afdeling wordt verantwoordelijkheid voor het actualiseren en het plaatsen van nieuws op de website;
  • De algemene web coördinator is alleen verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en de controle van het op de website verschijnende nieuws/berichten vanuit de diverse afdelingen;

Vacature webbeheerder

Charles Jansen heeft recent besloten zijn inspanningen om de website van onze vereniging in de lucht te houden te beëindigen. Wij zijn Charles zeer veel dank verschuldigd voor zijn zorg om de verenigingscommunicatie via de website in het afgelopen decennium op gang te houden.

Het ligt niet in de bedoeling dat ontwerper Rene Huygen automatisch ook de nieuwe website gaat beheren. Rene woont in Friesland en is slechts als oud-lid nog zijdelings bij de vereniging betrokken. Dus zijn we op zoek naar een nieuwe webbeheerder die het leuk vindt om zich in te spannen om zowel de interne als externe communicatie van de vereniging via de website in goede banen te leiden in afstemming met het bestuur en de commissies. We zoeken iemand die betrokken is bij de vereniging en enige ervaring heeft in deze materie. Indien je belangstelling hebt, meld je dan bij onze voorzitter Ben Bolsenbroek.