GROTE BELANGSTELLING VOOR DE ALV

Het is lang geleden dat onze Algemene Leden Vergadering zoveel leden (60) naar onze clubruimte wist te lokken. Opvallend was ook de belangstelling van een groep jongere leden, in tegenstelling tot de laatste jaren waarin vooral een grijs gezelschap de zaal slechts half vulde.
Ongetwijfeld had deze verdubbeling van het gangbare aantal ALV-bezoekers te maken met de intensieve berichtgeving over het belang van deze vergadering inzake de toekomst van onze vereniging. Naast de traditionele onderwerpen als de jaarverslagen en de diverse huldigingen stond de vergadering – voor het eerst onder leiding van Ben Bolsenbroek – vooral in het teken van de vrijwilligersproblematiek.
De vergadering startte traditioneel met een onderwerp waarin de leden centraal staan; de huldiging van jubilarissen van 25 tot en met 50 jaar. Daarnaast werden Sandra van der Weiden en Monique Blok-Wildschut benoemd als lid van verdienste. Sandra voor haar gehele bestuurlijke loopbaan binnen de vereniging – waarvan de laatste 14 jaar als bestuurslid waterpolo – en Monique voor haar uitzonderlijke zwemprestaties in het open water waarin zij in de jaren 80 wereldwijd lange tijd onverslaanbaar was bij de professionals. Tenslotte een huldiging van twee leden van ons zwemteam – Cleo Keijzer en Marc Evers – die beide geëerd werden voor het leveren van bijzondere sportieve prestaties in het afgelopen jaar o.a. vanwege hun deelname aan de Paralympics in Rio de Janeiro.
Vervolgens presenteerde een tevreden penningmeester de financiële stand van zaken binnen onze vereniging. Na een aantal mindere jaren heeft 2016 – vooral dankzij de inspanningen van de clubhuiscommissie – financieel gezien voor een kentering gezorgd. Bram Koster waakt nog een jaar over onze penningen en hij hoopt in 2017 de positieve trend door te kunnen zetten.
Tenslotte stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om een werkgroep ‘vrijwilligers’ onder leiding van Daan Kramer in het leven te roepen om nu eindelijk eens de vrijwilligersproblematiek in brede zin serieus aan te pakken. Buiten dat we een tekort aan vrijwilligers hebben – dat bedreigend is voor het handhaven van onze verenigingsactiviteiten op het bestaande niveau – is ook het ontbreken van een gestructureerde aandacht voor alle aspecten die met vrijwilligers samenhangen een onderwerp die in werkgroepverband aandacht gaat krijgen. Vijf leden boden zich staande de vergadering aan als lid van de werkgroep, een bemoedigende start!