De nieuwsbrief komt weer terug. Schrijf je nu in!

Vanaf heden kan iedereen zich via onze website aanmelden voor de ontvangst van een nieuwsbrief. Ook leden die zich op onze oude website ooit aangemeld hebben voor de ontvangst van een nieuwsbrief dienen dit opnieuw te doen. Het oude mailadressenbestand is vanwege technische redenen niet overgezet naar de nieuwe website. Dus gaan we vanaf heden een nieuw actueel bestand opbouwen.

Meldt u op de website aan voor de algemene nieuwsbrief en/of  de nieuwsbrief voor het leszwemmen.

De algemene nieuwsbrief zal een onregelmatige verschijning hebben, maar het streven is dat er drie/vier keer per jaar verenigingsnieuws vanuit het bestuur en de commissies verspreid gaat worden. Uiteraard staat het alle leden vrij ook bijdragen aan te leveren!