Doe mee aan de vrijwilligersenquête

Het bestuur is reeds op diverse sporen actief om onze vrijwilligersproblematiek onder de aandacht te brengen. Daarom willen wij graag de vrijwilligerspotentie en vrijwilligersbereidheid van onze  vereniging in beeld krijgen! We hebben…

GROTE BELANGSTELLING VOOR DE ALV

Het is lang geleden dat onze Algemene Leden Vergadering zoveel leden (60) naar onze clubruimte wist te lokken. Opvallend was ook de belangstelling van een groep jongere leden, in tegenstelling tot de laatste jaren waarin vooral een grijs gezelschap…
,

Agenda Algemene ledenvergadering 2016 ZV Haerlem

Datum: maandag 10 april 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Clubhuis ZV Haerlem Opening Algemene Ledenvergadering   Ingekomen berichten en mededelingen Bijzondere verenigingsgebeurtenissen 4. Vaststellen notulen Algemene…