Beste Leden,

Dit jaar zal de Algemene leden vergadering van ZV Haerlem plaatsvinden op dinsdag 9 april 2019.

Aanvang: 20:00, Clubhuis van ZV Haerlem

*De te behandelen jaarverslagen zullen voorafgaand aan de vergadering naar alle commissieleden worden gestuurd. Voor overige geïnteresseerde bestaat de mogelijkheid om de verslagen vooraf aan te vragen middels een verzoek aan: info@zvhaerlem.nl