Agenda Algemene Ledenvergadering over 2017  ZV Haerlem

Datum: dinsdag  24 april 2018   Tijd: 20.00 uur       Plaats: Clubhuis ZV Haerlem

 1. Opening
 2. Ingekomen berichten en mededelingen
 3. Bijzondere verenigingsgebeurtenissen
 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering ZV Haerlem 10 april 2017
 5. Vaststellen jaarverslag over boekjaar 2017 van het bestuur van ZV Haerlem
 6. Vaststellen jaarverslagen over boekjaar 2017 van de commissies

*Jaarverslag Waterpolocommissie*

*Jaarverslagen Elementair zwemmen, Ik Zwem Ik Polo en Brevetzwemmen*

*Jaarverslagen Recreatief Zwemmen*

*Jaarverslag Zwemcommissie*

*Jaarverslag Commissie Vrijwilligersbeleid*

 

 1. Financiën Vereniging & Clubhuis

7.1 Behandeling en vaststellen jaarrekeningen* en verantwoording boekjaar 2017

7.2 Vaststellen verslag kascontrolecommissie en verlenen decharge aan het bestuur

7.3 Vaststellen contributie en begroting 2018

 1. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2018

In 2015 is een nieuwe commissie gekozen bestaande uit de heren Richard van Schie, Jan Koen Anthoni  en Willem van Latum. Voor het boekjaar 2017 hebben Willem en Richard de boeken gecontroleerd. Deze commissie heeft zijn drie jaar er opzitten, er dient derhalve een nieuwe kascommissie samengesteld te worden om de boeken te controleren over 2018.

 1. Benoemingen bestuur en overzicht van aftredingen

 

 1. Sleuteluren

 

 1. Missie, Visie en Doelstellingen ZV Haerlem

 

 1. Nieuw zwemaccommodatiebeleid Gemeente Haarlem

 

 1. Rondvraag

* De te behandelen jaarverslagen zullen voorafgaand aan de vergadering naar alle commissieleden worden gestuurd. Voor overige geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om de verslagen vooraf aan te vragen middels een verzoek aan info@zvhaerlem.nl