,

Agenda Algemene ledenvergadering 2016 ZV Haerlem

Datum: maandag 10 april 2017

Tijd: 20.00 uur


Plaats: Clubhuis ZV Haerlem

  1. Opening Algemene Ledenvergadering

 

  1. Ingekomen berichten en mededelingen
  2. Bijzondere verenigingsgebeurtenissen 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering ZV Haerlem 12 april 2016
  3. Vaststellen jaarverslag over boekjaar 2016 van het bestuur van ZV Haerlem
  4. Vaststellen jaarverslagen over boekjaar 2016 van de commissies

             *Jaarverslag Waterpolocommissie*

            *Jaarverslag Elementair zwemmen, Ik Zwem Ik Polo en Brevetzwemmen*

            *Jaarverslag Recreatief Zwemmen*

            *Jaarverslag Zwemcommissie*

 

  1. Financiën

        7.1 Behandeling en vaststellen jaarrekening en verantwoording boekjaar 2016

        7.2 Vaststellen verslag kascontrolecommissie en verlenen decharge aan het bestuur

         7.3 Vaststellen contributie 2017

         7.4 Vaststellen begroting 2017

  1. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2017

     9. Vrijwilligersbeleid (inclusief eventuele bestuursbenoemingen)

 

  1. Rondvraag

* De te behandelen jaarverslagen zullen voorafgaand aan de vergadering naar alle commissieleden worden gestuurd. Voor overige geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om de verslagen vooraf aan te vragen middels een verzoek aan secretaris@zvhaerlem.nl