Aad Stoop overleden

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Aad Stoop, lid van verdienste van ZV Haerlem.

In de nacht van 29 augustus is overleden Adriaan Stoop beter bekend als Aad. Aad is Lid van verdienste van onze vereniging, dit voor zijn vele goede werk gedurende lange tijd en in het belang van onze vereniging.

Aad was betrokken bij het oprichten van onze wedstrijdafdeling, het splitsen van de sportkern van NVA in diverse afdelingen zoals we die nu kennen: elementair, sportkern, RO&O. Ook heeft hij een rol gespeeld in het samensmelten van NVA met HHC, Haarlem en H.V.G.B combinatie tot NVA-HHC, toen nog in het Stoopsbad.

Bij de verhuizing van het Stoopbad naar de Planeet heeft Aad een hele belangrijke rol gespeeld. Hij zat in die tijd in de sportraden van Bloemendaal en Haarlem. In die positie heeft hij kunnen bewerkstellingen dat wij als vereniging nu onze eigen clubhuis hebben met directe aansluiting op het zwembad. Er zijn maar weinig zwembaden waar dit mogelijk is, dit heeft onze club een bijzondere positie opgeleverd in Haarlem en omgeving.

Naast zijn verdiensten voor de zwemvereniging heeft Aad, samen met Eric Schouten, met wie hij toen zitting had in de BHZ (Belangen vereniging Haarlemse Zwemclubs) de actie ‘Help de Zwemmer verzuipt’ opgezet. Dit heeft er uiteindelijke in geresulteerd dat alle Haarlemse zwemverenigingen in de basis evenveel aan bad huur betalen. Dit had tot gevolg dat de zwemtarieven gesubsidieerd werden en daar hebben we als vereniging tot op de dag van vandaag een enorm profijt van.

De zwemvereniging ZV Haerlem is Aad bijzonder dankbaar wat hij allemaal voor de club gedaan heeft en daar zullen we de komende jaren nog zeker van profiteren.

Aad bedankt!

Namens de leden en het bestuur van ZV Haerlem